fbpx

เตรียมความพร้อม เพื่อพิธีสำคัญที่สุดในชีวิตมุสลิม

วิถีชีวิตของมุสลิมดำเนินไปตามหลักคำธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าที่ครอบคลุมทุกอย่างของชีวิต ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องของการศรัทธาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นดั่งเครื่องยืนยันความศรัทธาของมุสลิมอีกด้วย และหนึ่งในนั้นคือการเดินทางไปปฏิบัติ “พิธีฮัจย์” ณ เมืองมักกะห์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย

คำว่า “ฮัจย์” คือ การมุ่งไปหรือเจตนา และความหมายทางหลักปฏิบัติ การมุ่งหน้าไปเพื่อประกอบศาสนกิจ ในเดือนที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตอบรับคำบัญชาของพระเจ้า และปรารถนาความพึงพอพระทัยจากพระองค์ แต่ละปีมุสลิมทั่วโลกจะเดินทางไปปฏิบัติพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นจำนวนกว่าหนึ่งล้านคน

หากมุสลิมคนหนึ่งคนใดมีความพร้อมทั้งด้านกำลังทรัพย์ สุขภาพที่สมบูรณ์ และความปลอดภัยในการเดินทาง เขาผู้นั้นจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติพิธีฮัจย์สักครั้งหนึ่งในชีวิต ฮัจย์จึงเป็นเรื่องของจิตใจและความพร้อมทางด้านร่างกาย ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรควบคู่กันไป โดยการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ เพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะมีโอกาสได้กลับไปยังสถานที่ที่สำคัญต่อจิตใจเพื่อปฏิบัติพิธีที่สำคัญที่สุดของชีวิตมุสลิมผู้ศรัทธาอีกครั้งหรือไม่ หากไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆ การที่จะต้องเบียดเสียดกับผู้คนเป็นจำนวนมาก ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลในสถานที่ไม่คุ้นชิน ต้องนอนหลับยามค่ำคืนกลางแจ้ง หากร่างกายเราไม่แข็งแรงพอ อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย จนส่งผลให้ศาสนกิจที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้

ก่อนเดินทางไปปฏิบัติพิธีฮัจย์ ผู้แสวงบุญควรสำรวจตัวเองก่อนว่า มีโรคประจำตัวใดบ้าง การไปตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ไม่ว่าจะเป็น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคเบาหวาน ควรแจ้งให้แพทย์ประจำตัวทราบเพื่อขอยาที่ใช้อยู่ติดตัวไปในปริมาณที่เพียงพอจนถึงวันเดินทางกลับ ควรขอให้แพทย์เขียนชื่อโรคและชื่อยาที่ใช้อยู่ประจำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาเมื่ออยู่ในกรณีฉุกเฉิน 

การไปปฏิบัติพิธีฮัจย์เป็นการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาราวๆ 30-40 วัน อาจเป็นไปได้ว่า ด้วยสภาพอากาศที่ไม่คุ้นชิน จำนวนผู้ที่มาร่วมพิธีอาจมีจำนวนมาก การปฏิบัติศาสนกิจที่ต่อเนื่อง  อาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ อาจเกิดขึ้นได้ ควรเตรียมยาสามัญประจำบ้าน ยาลดไข้ ยาแก้หวัดหรือแก้แพ้อากาศ ยาแก้ท้องเสียหรือผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาแก้เมาเครื่องบินและเมารถ วิตามินเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ  สมควรอย่างยิ่งที่จะเตรียมไปให้พร้อม นอกจากนั้น จำเป็นที่ผู้เดินทางทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นหรือไข้สมองอักเสบ 

ก่อนการเดินทางควรหมั่นออกกำลังกายให้คุ้นชินกับการเดินเท้า ควรวอร์มร่างกายด้วยการเดินเร็วหรือวิ่งอย่างสม่ำเสมอ เพราะแทบทุกขั้นตอนของพิธีฮัจย์นั้นต้องอาศัยทั้งความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากการออกกำลังกายที่ดีและการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การเลือกวิตามินเสริมหรืออาหารเสริมที่ฮาลาลให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การประกอบศาสนกิจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตจะยิ่งครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

หลังกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์ ให้สังเกตอาการเจ็บป่วยต่ออีก 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพักอยู่บ้าน สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือ มีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง

หนึ่งในคำสอนในศาสนาอิสลามได้กล่าวไว้ว่า “และสำหรับร่างกายของเจ้านั้น เป็นหน้าที่ซึ่งเจ้าต้องดูแลมัน”(บุคอรี และมุสลิม) จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะอย่างไร สำหรับชีวิตมุสลิมนั้น จำเป็นต้องเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี เพราะนั่นหมายถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่มนุษย์จำเป็นจะต้องดูร่างกายที่พระเจ้ามอบให้ อันเป็นการแสดงออกถึงการเคารพภักดีการแสดงถึงการขอบคุณในความโปรดปรานต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเอง

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน